Historia

Historia Domu Dziecka w Bochni

Dom Dziecka w Bochni znajduje się przy ulicy Nad Babicą 7. Położony jest w centrum miasta, w sąsiedztwie domów prywatnych. Powstanie budynku datuje się na lata 1935 – 1938 kiedy to był on własnością Stefanii i Franciszka Wilkiewiczów. Rodzina wyjechała z kraju w 1939 roku i osiedliła się w Austrii. Wilkiewiczowie za działalność antypolską zostali skazani na utratę obywatelstwa polskiego oraz konfiskatę mienia na rzecz skarbu państwa.

W 1947 roku budynek został przekazany siostrom zakonnym, które do końca 1949 roku prowadziły placówkę o pierwotnej nazwie Zakład Wychowawczy Średni „CARITAS”.

Na przełomie lat 1950-1951 zakład przekształcono w dom dziecka dla dziewcząt, który funkcjonował w tej formie do 1975 roku. Pierwszą kierowniczką była pani Janina Krausse. Dwie wychowawczynie pracowały w dwóch grupach wychowawczych. Od 1952 do 1963 roku działalnością domu kierowała pani Stefania Lipska. W placówce przebywało 65 wychowanek i były to sieroty naturalne. Wszystkie dzieci były na utrzymaniu skarbu państwa. Obsługę wychowawczą pełniły wówczas 2 osoby zatrudnione na tym stanowisku.

W 1963 roku kierownikiem Państwowego Domu Dziecka zostaje pani Lidia Jedlińska, która pełniła tę funkcję do 1978 roku. Pani Jedlińska pozostawiła pokaźna bibliotekę liczącą ponad 3 tysiące woluminów.

Następnie dyrektorką placówki została pani Anna Pięta. Była kobietą, która potrafiła zaszczepić wychowankom entuzjazm działania i radość sukcesu. Dzieci rozwijały swoje umiejętności i zainteresowania między innymi w takich kołach jak: fotograficzne, turystyczne i kulinarne. Zdobywały nowe doświadczenia w licznych zjazdach, wycieczkach i konkursach.

W 1982 roku dyrektorką placówki została była wychowawczyni pani Zdzisława Kaczorowska. Dobrze znała pracę i potrzeby podopiecznych, dlatego jej program autorski spotkał się z uznaniem Komisji Kuratoryjnej i pracowników placówki.

Program ten zakładał między innymi:

  • poprawę warunków bytowych i materialnych wychowanków;
  • lepsze warunki pracy kadry i obsługi.

W 1994 roku przeprowadzono kapitalny remont placówki. Po remoncie dzieci miały do dyspozycji 10 sypialń na dwóch piętrach. Przeprowadzona adaptacja strychu zwiększyła powierzchnię użytkową budynku o trzy pomieszczenia, wykorzystane na pracownię krawiecką, izolatkę i bibliotekę będącą jednocześnie pomieszczeniem do nauki i spotkań w małym gronie. Reprezentacyjnym miejscem budynku była świetlica, ulubione miejsce spotkań wszystkich dzieci. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, a kuchnia w sprzęt AGD. Nareszcie dzieci miały ciepłą wodę. W przydomowym ogrodzie wygospodarowano mały plac zabaw z piaskownicą dla maluchów i boiskiem do gry w piłkę. Zbudowano wjazd do budynku i ogrodzenie.

Kolejne osoby, które obejmowały stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Bochni z wielką dbałością podchodziły do dorobku jaki był efektem pracy ich poprzedników, ale też dokładały wszelkich starań aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunku do życia, rozwoju i wypoczynku i tak jest do dnia dzisiejszego.