Nasze stowarzyszenie

Nasze stowarzyszenie

Przy Domu Dziecka w Bochni funkcjonuje Małopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecka i Rodziny, działające głównie na rzecz dzieci przebywających w placówce. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2010 r., a jego działalność polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych oraz osobom narażonym na wykluczenie społeczne, a także prowadzenie psychoedukacji i poradnictwa.

Nr konta bankowego, na które można kierować wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Bochni widnieje poniżej.

Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny
ul. Nad Babicą 7 w Bochni
Nr konta 55 1750 0012 0000 0000 3494 5788
z dopiskiem: dla dzieci z Domu Dziecka w Bochni

Kontakt
Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dziecka i Rodziny
mgr Joanna Skimina
Tel. 14 61 223 50